yararlı kaynaklar

Multipl skleroz
Multipl skleroz hakkında video
Bel suyu alınması
İstanbul Tıp Fakültesi MS kliniği facebook sayfası
Çift görme (diplopi)
Göz siniri iltihabı (optik nevrit)
Dengesizlik
Akut dissemine ensefalomiyelit (ingilizce)