yararlı kaynaklar

Multipl skleroz
Multipl skleroz hakkında video
İnme
Beyin kanamaları
Uyuşma
Çift görme (diplopi)
Dengesizlik
Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisi: Epley manevrası video (ingilizce)