yararlı kaynaklar

İnme
Beyin kanamaları
Baş dönmesi (vertigo)
Geçici bilinç kaybı (Klinik gelişim dergisi)