yararlı kaynaklar

Multipl skleroz
Multipl skleroz hakkında video
Menenjit
ADEM
Felçler
Beyin damar anevrizmaları
Beyin kanamaları
Göz siniri iltihabı (optik nevrit)
Uyuşma
Çift görme (diplopi)
Bunama (demans)
Dengesizlik
Ensefalit
Devic hastalığı (nöromiyelitis optika, NMO)
Medscape: lumbar puncture