yararlı kaynaklar

Multipl skleroz (MS)'un tedavisi
Multipl sklerozda yeni geliştirilen tedaviler
Kronik serebrospinal yetmezlik (CCSVI)
Bel suyu alınması
Göz siniri iltihabı (optik nevrit)
Devic hastalığı (nöromiyelitis optika)
ADEM
Uyuşma
Çift görme (diplopi)
MS bilgilendirme videosu Show TV
Türkiye MS çalışma grubu
Türkiye MS derneği
MS hastalarını bilgilendirme toplantıları (GülüMSeten Turne)