yararlı kaynaklar

Multipl skleroz (MS)'un tedavisi
Multipl sklerozda yeni geliştirilen tedaviler
Kronik serebrospinal yetmezlik (CCSVI)
Bel suyu alınması
Göz siniri iltihabı (optik nevrit)
Devic hastalığı (nöromiyelitis optika)
ADEM
MS ve aşılar
İstanbul Tıp Fakültesi MS kliniği facebook sayfası
MS bilgilendirme videosu Show TV
Türkiye MS çalışma grubu
Türkiye MS derneği
MS hastalarını bilgilendirme toplantıları