yararlı kaynaklar

Multipl sklerozda yeni geliştirilen tedaviler
Multipl skleroz (MS) hakkında genel bilgiler
Kronik serebrospinal yetmezlik (CCSVI)
Bel suyu alınması
Devic hastalığı (nöromiyelitis optika)
ADEM
Uyuşma
Çift görme (diplopi)
Göz siniri iltihabı (optik nevrit)
Dengesizlik
MS bilgilendirme videosu Show TV
MS bilgilendirme videosu CNN Türk
Türkiye MS çalışma grubu
Türkiye MS derneği
MS hastalarını bilgilendirme toplantıları (GülüMSeten Turne)