yararlı kaynaklar

Multipl sklerozda yeni geliştirilen tedaviler
Multipl skleroz (MS) hakkında genel bilgiler
İstanbul Tıp Fakültesi MS kliniği facebook sayfası
Bel suyu alınması
Devic hastalığı (nöromiyelitis optika)
ADEM
Uyuşma
Çift görme (diplopi)
Göz siniri iltihabı (optik nevrit)
Dengesizlik
MS bilgilendirme videosu Show TV
Türkiye MS çalışma grubu
Türkiye MS derneği
Progresif multifokal lökoensefalopati (PML)