yararlı kaynaklar

Nörosarkoidoz
Yüz felci
Uyuşma
Çift görme (diplopi)
Dengesizlik