yararlı kaynaklar

İTF nöroloji e-kitap, ataksiler bölümü: www.itfnoroloji.org/ataksiler/Ataksiler.htm
Uyuşma
Çift görme (diplopi)
Dengesizlik